Tác động của áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 - 2000 đến sự hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ khám chữa bệnh

Năm xuất bản: 2013

Số xuất bản: 5

Tác giả: Trần Quý Tường

Ngày gửi: 01-11-2016 03:47 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 03:47 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 95.71 KB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này