Tác động của áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 đến một số hiệu quả dịch vụ khám chữa bệnh trong bệnh viện

Năm xuất bản: 2013

Số xuất bản: 4

Tác giả: Trần Quý Tường

Ngày gửi: 01-11-2016 03:47 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 03:47 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 163.84 KB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này