Sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại các khoa lâm sàng hệ nội, bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Thọ năm 2016

Chuyên ngành: Quản lý Y tế

Tên hướng dẫn: GS.TS Trương Việt Dũng

Tên tác giả: ĐÀO TIẾN CHÍNH

Ngày gửi: 13-11-2017 05:12 PM

Cập nhật cuối: 13-11-2017 05:12 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ vẻ vang của ngành y tế. Năm 2015, Bộ Y tế ra quyết định phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám chữa bệnh đến năm 2025 nhằm phát huy mọi tiềm năng, mọi nguồn lực để đầu tư cho các cơ sở khám chữa bệnh, tạo điều kiện cho hệ thống bệnh viện phát triển, với chất lượng ngày càng cao trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng [1]. Với quan điểm “Lấy người bệnh làm trung tâm”, ngày 03/12/2013, Bộ Y tế đã ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện kèm theo Quyết định số 4858/2013/QĐ-BYT. Mục tiêu chung của Bộ tiêu chí là “Khuyến khích, định hướng và thúc đẩy các bệnh viện tiến hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng nhằm cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và mang lại sự hài lòng cao nhất có thể cho người bệnh, người dân và nhân viên y tế, phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội đất nước” [2].Với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” ban hành kèm theo Quyết định số 2151/2015/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế [3].

Có thể thấy, sự hài lòng của người bệnh trở thành “thước đo” mức độ đáp ứng DVYT của cơ sở y tếso với nhu cầu của người bệnh. Người bệnh chưa hài lòng đồng nghĩa với chất lượng DVYT còn chưa đảm bảo. Do đó, nghiên cứu về sự hài lòng của người bệnh sẽ giúp các cơ sở y tế tìm được những điểm còn hạn chế trong đáp ứng nhu cầu KCB của nhân dân từ đó có những giải pháp khắc phục kịp thời. Ở Việt Nam đã có không ít những nghiên cứu về sự hài lòng của người bệnh đối với các DVYT ở các CSYT, với tỷ lệ hài lòng của người bệnh dao động từ 70% đến 95% [4], [5],[6].