Sử dụng phương pháp ghép cặp xác suất "propensity score matching – psm" đánh giá hiệu quả học tập môn Tổ chức quản lý y tế tại Đại học Y Hà Nội 2009 - 2010

Năm xuất bản: 2011

Số xuất bản: 1

Tác giả: Nguyễn Văn Huy, Đào Thị Minh An

Ngày gửi: 01-11-2016 03:46 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 03:46 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 255.81 KB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này