So sánh xét nghiệm vi sinh và tình hình kháng thuốc của mycobacterium tuberculosis ở bệnh nhân tràn dịch màng phổi do lao HIV (+) với tràn dịch màng phổi do lao HIV (+) tại Hải Phòng 2005-2008.

Năm xuất bản: 2010

Số xuất bản: 15.1

Tác giả: Trần Hồng Hạnh, Nguyễn Huy Điện

Ngày gửi: 01-11-2016 03:46 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 03:46 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 298.63 KB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này