So sánh hiệu quả gây mê Hô Hấp giữa tự thở và thông khí hỗ trợ áp lực qua MASK thanh quản cho trẻ em được phẫu thuật dưới Rốn

Chuyên ngành: Gây mê hồi sức

Tên hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Quốc Kính - PGS.TS. Trịnh Văn Đồng

Tên tác giả: NGUYỄN THỊ HỒNG LÊ

Ngày gửi: 10-11-2017 05:29 PM

Cập nhật cuối: 10-11-2017 05:29 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Gây mê hô hấp với sevofluran thường được áp dụng cho trẻ em, do sevoflran có mùi dễ chịu, không gây kích thích đường thở, khởi mê nhanh và tỉnh nhanh, ổn định huyết động trong quá trình gây mê. Đối với các phẫu thuật trong ngày, ít ảnh hưởng đến hô hấp và tuần hoàn thì mê hô hấp với sevofluran, duy trì tự thở kết hợp gây tê vùng được áp dụng khá phổ biến.

Do đặc điểm đường thở của trẻ có lưỡi to, khoang miệng hẹp, đường thở ngắn, dễ phù nề tăng tiết, nên gây mê mask thanh quản có nhiều ưu điểm hơn so với mask mặt và NKQ, hạn chế được các biến chứng hô hấp như tắc nghẽn đường thở, độ mê không ổn định so với mask mặt, giảm được biến chứng co thắt thanh quản, phù nề đường thở do đặt NKQ [1]. Nhưng duy trì tự thở trong quá trình gây mê với sevofluran tồn tại nguy cơ ức chế hô hấp, đặc biệt là ở trẻ em các cơ hô hấp chưa phát triển dễ gây mệt cơ hô hấp gây tình trạng ưu thán, dự trự oxy kém nên dễ suy hô hấp nếu mê sâu hoặc mổ kéo dài, dùng opioid trong mổ. Tác giả Yamakage và CS (1994) báo cáo về tác dụng làm suy giảm vận động cơ hô hấp, giảm thể tích khí cặn chức năng, ức chế quá trình tăng thông khí ở trẻ khi gây mê bằng sevofluran và halothan [2]