Sinh thiết phổi với kim tru - cut xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán đám mờ ở phổi trên 265 bệnh nhân

Năm xuất bản: 2006

Số xuất bản: 6

Tác giả: Ngô Quý Châu và cộng sự

Ngày gửi: 01-11-2016 03:46 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 03:46 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 158.05 KB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này