Roitts Essential Immunology

Chủ biên: Peter J. Delves

Năm xuất bản: 2011

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Xem chi tiết

Sinh Lý Bệnh – Miễn Dịch – ĐH Y Tế Công Cộng

Chủ biên: GS. TS. Văn Đình Hoa

Nhà xuất bản: ĐH Y Tế Công Cộng, NXB Y Học

Giới thiệu

Với tinh thần góp phần kiến tạo cho người cán bộ y tế phương pháp làm việc khoa học, tư duy phân tích tổng hợp trên cơ sở hiểu biết các yếu tố chi phối sức khỏe con người, quy luật tác động của các yếu tố gây bệnh, quy luật phát sinh phát trìến của bệnh, giúp học viên tiếp thu tốt các môn học chuyên ngành, phục vụ thiêt thực công tác sau khi ra trường.

Xem chi tiết