Sinh lý bệnh học (tái bản lần 2) – ĐH Y Hà Nội

Chủ biên: GS. Nguyễn Ngọc Lanh

Nhà xuất bản: ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2012

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lời giới thiệu

Cuốn sách “SINH LÝ BỆNH HỌC” được viết nhân dịp trường Đại học Y Hà Nội kỷ niệm 100 năm thành lập, với sự tham gia của nhiều giáo sư, phó giáo sư trong bộ môn. Sách được dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu dành cho sinh viên năm 3 và là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho các học viên sau đại học khi cần lấy chứng chỉ môn học.

Xem chi tiết

Sinh Lý Bệnh (Sách đào tạo CĐ) – Bộ Y Tế

Chủ biên: Ths. BSCK1. Trần Hữu Phúc

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, NXB Giáo Dục

Lời nói đầu

Được sự chỉ đạo của Vụ Khoa học và đào tạo – Bộ Y tế, Ban Giám hiệu, phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu giúp cho việc giảng dạy và học tập của nhà trường trong việc đào tạo nhân lực y tế.

Xem chi tiết

Sinh Lý Bệnh và Miễn Dịch (Phần Sinh Lý Bệnh) – Bộ Y Tế

Chủ biên: GS. TS. Văn Đình Hoa

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2011

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Quyển “SINH LÝ BỆNH VÀ MIỄN DỊCH” (Phần sinh lý bệnh học) do Bộ môn Sinh lý trường Đại học Y Hà Nội biên soạn dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành y khoa.

Nội dung quyển sách tập trung chủ yếu vào bệnh lý đại cương và một số bệnh thường gặp, được chia thành 2 học trình chính:
+ Học trình 1: giới thiệu môn học sinh lý bệnh; khái niệm về bệnh; rối loạn chuyển hóa glucid; rối loạn chuyển hóa protid, rối loạn chuyển hóa lipid, sinh lý bệnh vi tuần hoàn; sinh lý bệnh quá trình viêm; sinh lý bệnh quá trình lão hóa…
+ Học trình 2: sinh lý bệnh tạo máu; sinh lý bệnh hô hấp; sinh lý bệnh tiêu hóa; sinh lý bệnh gan mật; sinh lý bệnh thận, sinh lý bệnh nội tiết.

Xem chi tiết

Pathophysiology of Heart Disease: A Collaborative Project of Medical Students and Faculty, 6e

Chủ biên: Leonard S. Lilly

Nhà xuất bản: Wolters Kluwer

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: English

Specifically designed to prepare medical students for their initial encounters with patients with heart disease, this award-winning text bridges basic cardiac physiology with clinical care. Written by internationally recognized Harvard Medical School faculty and select medical students, Pathophysiology of Heart Disease, Sixth Edition provides a solid foundation of knowledge regarding diseases of the heart and circulation. Under the experienced editorial guidance of Dr. Leonard S. Lilly, this best-selling monograph has an outstanding reputation among medical students and faculty worldwide.

Xem chi tiết

Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults and Children, 7e

Chủ biên: Kathryn L. McCance

Nhà xuất bản: ELSEVIER, Mosby

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: English

With easy-to-read, in-depth descriptions of disease, disease etiology, and disease processes, Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults and Children, 7th Edition helps you understand the most important and the most complex pathophysiology concepts. More than 1,200 full-color illustrations and photographs make it easier to identify normal anatomy and physiology, as well as alterations of function. This edition includes a NEW Epigenetics and Disease chapter along with additional What’s New boxes highlighting the latest advances in pathophysiology. Written by well-known educators Kathryn McCance and Sue Huether, and joined by a team of expert contributors, this resource is the most comprehensive and authoritative pathophysiology text available!

Xem chi tiết

Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine, 7e

Chủ biên: Gary D. Hammer

Nhà xuất bản: McGraw-Hill Medical

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: English

The goal of this trusted text is to introduce you to clinical medicine by reviewing the pathophysiologic basis of 120 diseases (and associated signs and symptoms) commonly encountered in medical practice. The authors, all experts in their respective fields, have provided a concise review of relevant normal structure and function of each body system, followed by a description of the pathophysiologic mechanisms that underlie several common diseases related to that system.

Xem chi tiết

Pathophysiology of Disease Flash Cards, 1e

Chủ biên: Gary D. Hammer, Yeong Kwok

Nhà xuất bản: McGraw-Hill Medical

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: English

120 case-based cards offer a fun, fast way to review the pathophysiologic basis of common diseases

These flashcards are a great way to improve your knowledge of the pathophysiology associated with specific disorders.

Xem chi tiết

Gould’s Pathophysiology for the Health Professions, 5e

Chủ biên: Karin C. VanMeter

Nhà xuất bản: ELSEVIER, Saunders

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: English

A concise, easy-to-understand introduction to the fundamentals, Gould’s Pathophysiology for the Health Professions, 5th Edition helps you learn essential concepts of major diseases/disorders and disease processes. Continuing in its well-known tradition of readability and vivid, full-color illustrations, the text is updated with the latest research and trends in human disease. Disorders are described by body system, with coverage of the interactions between systems, and special features help you apply the material to real-life situations. No matter which healthcare field you may enter, Gould’s Pathophysiology prepares you for the conditions encountered in clinical practice.

Xem chi tiết

Porth’s Pathophysiology: Concepts of Altered Health States 9e (Ninth Edition)

Chủ biên: Carol Mattson Porth, Sheila Grossman

Nhà xuất bản: Wolters Kluwer

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: English

Succeed in your pathophysiology text with this 9th edition of Porth’s Pathophysiology: Concepts of Altered Health States. Captivating and easy-to understand, this proven book provides comprehensive, nursing-focused coverage designed to help you grasp both the physical and psychological aspects of altered health.

Xem chi tiết