Sinh học (Sách đào tạo BSĐK) – Bộ Y Tế

Chủ biên: GS. TS. Trịnh Văn Bảo

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Hà Nội, NXB Giáo Dục

Năm xuất bản: 2008

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lời giới thiệu

Quyển sách “SINH HỌC” do trường Đại học Y Hà Nội biên soạn dựa trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt, dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu dành cho các bạn sinh viên Y khoa năm nhất.

Nội dung của quyển sách giới thiệu những nguyên lý cơ bản nhất của sinh học ứng dụng trong y học, tạo cơ sở để sinh viên học tiếp các môn học của y học cơ sở và lâm sàng.

Xem chi tiết

Sinh Học Đại Cương (Sách đào tạo DSĐH) – Bộ Y Tế

Chủ biên: PGS. TS. Cao Văn Thu

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Dược Hà Nội, NXB Giáo Dục

Giới thiệu

Tài liệu Sinh học đại cương về cơ bản bao gồm nội dung chính của những bài giảng cho các lớp sinh viên dược được tập hợp trong một số năm giảng dạy. Công nghệ sinh học ngày nay (thời kỳ hậu giải mã genom người) thay đổi rất mạnh mẽ, nên bên cạnh những kiến thức cơ bản cần thiết cho sinh viên ngành khoa học Dược các tác giả đã cố gắng cập nhật những kiến thức khoa học mới nhất liên quan tới Sinh học phân tử, Công nghệ sinh học Dược. Tài liệu này được biên soạn cho sinh viên, học viên năm thứ nhất Đại học Dược.

Xem chi tiết

Sinh Học Phân Tử (Sách đào tạo DSĐH) – Bộ Y Tế

Chủ biên: GS. TS. Nguyễn Văn Thanh

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Dược TPHCM, NXB Giáo Dục

Lời Nói Đầu

Năm 1909, Johansen W. xuất bản chuyên khảo “Các yếu tố của học thuyết đúng đắn về biến dị và di truyền” (Element de exakten Erblichkeitslehre), trong đó lần đầu tiên xuất hiện từ gen. Năm 1953, Watson và Crick khám phá ra mô hình xoắn kép ADN đã thúc đẩy nhanh chóng sự phát triển của di truyền học ở mức độ phân tử. Năm 1965, J. Watson xuất bản sách “Sinh học phân tử của gen” dày 494 trang và đến năm 1976, trong lần tái bản lần thứ ba đã dày lên 739 trang. Tiếp sau đó, hàng loạt tài liệu về Sinh học phân tử ra đời.

Xem chi tiết

Tế Bào Học – ĐH Quốc Gia Hà Nội

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Như Hiền

Nhà xuất bản: ĐH Quốc Gia Hà Nội, NXB ĐHQG Hà Nội

Năm xuất bản: 2006

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Giáo trình Tế bào học được giảng dạy tại khoa sinh học trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trên 30 năm. Hiện nay Giáo trình tế bào học đang được giảng cho sinh viên năm thứ 2 khoa sinh học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà nội.

Cuốn sách “Tê bào học” được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu những kiến thức cơ bản và hiện đại về cấu trúc và chức năng của tế bào – đơn vị tể chức cơ bản của tất cả các cơ thể sống. Trên cơ sở kiến thức về tổ chức phần tử và siêu cấu trúc của các bào quan, về các quá trình hoạt động sống của các tế bào như trao đổi chất, trao đổi năng lượng, tích và truyền thông tin di truyền, sinh trưởng và sinh sản. Qua đó sinh viên có thể tiếp thu được các giáo trình cơ bản về sinh học như mô học, phôi sinh học, di truyền học, sinh lý học, sinh hoá học..v.v. cũng như các môn công nghệ sinh học như công nghệ tế bào, công nghệ gen vv..

Xem chi tiết

Sinh Học Người – ĐH Quốc Gia Hà Nội

Chủ biên: Nguyễn Văn Yên

Nhà xuất bản: ĐH Quốc Gia Hà Nội, NXB ĐHQG Hà Nội

Giới thiệu

Sinh hoc là khoa học về sự sống, về các qui luật hình thành, tồn tại và phát triển của
sự sống biểu hiện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp trong một môi trường xác định. Đối tượng nghiên cứu của sinh học rất phong phú.

Một trong những chuyên ngành của Sinh học là sinh học người. Đó là môn khoa học chuyên nghiên cứu các hiện tượng sinh học xảy ra đối với cơ thể ở người và mối tương tác của họ với môi trường.

Xem chi tiết

Công Nghệ Sinh Học – Những Vấn Đề Trong Thế Kỉ 21

Chủ biên: Trang Quan Sen

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Giới thiệu

Các vấn đề sinh học hiện đại được tác giả trình bày ngắn gọn trong các bài viết dựa theo các chủ đề khác nhau. Từ các kiến thức cơ bản của ngành di truyền học cổ điển và di truyền học phân tử cho đến các kỹ thuật sinh học hiện đại như kỹ thuật ghép gen đã đóng góp cho sự phát triển ngành công nghệ sinh học hiện đại ngày nay nhằm giải quyết các vấn đề như chọn con từ trong ống nghiệm hay giải quyết nạn đói trên thế giới. Các kỹ thuật trên còn được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác như giãi mã bộ gen người hay ứng dụng trong công nghệ tế bào y sinh học nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến tạo dòng vô tính động vật như cừu Dolly hay con người, gợi ra một hy vọng cho liệu pháp tạo dòng chữa bệnh (therapeutic cloning). Tác giả cũng cho thấy các mặt tích cực và tiêu cực của các thành tựu này bên cạnh các vấn đề đạo đức và pháp lý đặt ra. Sự thành công trên cũng có nhiều đóng góp cho ngành nông nghiệp hiện đại như cây trồng chuyển gen, một sản phẩm sinh hoc hiện đai có thể giải quyết nạn sâu bệnh, nạn thiếu Vitamin A ớ người… bên canh các vấn đề tranh luận còn đang tiếp diễn xung quanh các khía cạnh như bản quyền cây trồng, lợi ích của nhà nông, và những bài học được rút ra từ thực tiễn.

Xem chi tiết

Sinh Học Phân Tử – ĐH Quốc Gia Hà Nội

Chủ biên: Võ Thị Thương Lan

Nhà xuất bản: ĐH Quốc Gia Hà Nội, NXB ĐHQG Hà Nội

Giới thiệu

Sinh học phân tử nghiên cứu ở mức độ phân tử các phản ủng sinh học xảy ra trong tế bào. Hoạt động của từng gen cũng như sự phối hợp giữa các gen; kiểm soát sự phiên mã, dịch mã cũng như sự phân bố của các protein trong tế bào; các phản ứng sinh học đảm bảo hoạt động sống của tế bào cũng như điều hoà họat động giữa các tế bào trong một mô, giữa các mô với nhau… đã được khám phá nhờ các kỹ thuật sinh học phân tủ. Sinh học phân tử là một môn hoc mới, đòi hỏi sự hiểu biết và có liên quan chặt chẽ đến các kiến thức cơ bản của di truyền, sinh hoá, vi sinh tê bào…

Xem chi tiết

Giáo Trình Sinh Học Tế Bào

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Như Hiền

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục

Giới thiệu

Sinh học tế bào là một trong những giáo trình cơ bản của chương trình đào tạo Cao đắng và Đại học cho các sinh viên chuyên ngành về Khoa học sự sống.

Giáo trình giới thiệu những kiến thức cơ bản và hiện đại về cấu trúc và chức năng của tế bào – đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thể sống, trên nguyên tắc cấu trúc luôn liên hệ với chức năng, cấu trúc chức năng luôn liên hệ với môi trường sống. Trên cơ sở kiến thức về tổ chức đại phân tử và siêu cấu trúc của các bào quan, về các quá trình hoạt động sống như chuyển hóa vật chất và năng lượng, quá trình tích và truyền thông tin di truyền, quá trình sinh trưởng và sinh sản của tế bào trong cơ thể đơn bào cũng như đa bào, sinh viên có thể dễ dàng học tập, nghiên cứu các giáo trình sinh học cơ bản khác như Sinh học phát triển, Sinh lý học thực vật, Sinh lý học động vật, Di truyền học, Hóa sinh học, Sinh học phân tử, Vi sinh vật học…, cũng như các giáo trình chuyên ngành như Di truyền tế bào, Di truyền y học, Di truyền chọn giống vật nuôi và cây trồng, Công nghệ sinh học…

Xem chi tiết

Giáo Trình Sinh Học Phân Tử – ĐH Huế

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Hoàng Lộc

Nhà xuất bản: ĐH Y Dược Huế, NXB Đại Học Huế

Năm xuất bản: 2007

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Sinh học phân tử là khoa học nghiên cứu các hiện tượng sống ở mức độ phân tử. Phạm vi nghiên cứu của môn học này có phần trùng lặp với một
số môn học khác trong sinh học đặc biệt là di truyền học và hóa sinh học.

Sinh học phân tử chủ yếu tập trung nghiên cứu mối tương tác giữa các hệ thống cấu trúc khác nhau trong tế bào, bao gồm mối quan hệ qua lại giữa quá trình tổng hợp của DNA, RNA và protein và tìm hiểu cách thức điều hòa các mối tương tác này.

Xem chi tiết

Giáo Trình Kỹ Thuật Cơ Bản Trong Sinh Học Phân Tử – ĐH Huế

Chủ biên: TS. Phạm Hồng Sơn

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Huế

Năm xuất bản: 2006

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Tuy những thành quả nghiên cứu như thực phẩm biến đổi gen (GMF – genetically modified food) đã có trên bàn ăn cũng như bàn nghị sự của nhiều nước trên thế giới, và nhiều thành quả khác đã được vận dụng khá rộng rãi trong y học và nông nghiệp, sinh học phân tử vẫn còn là lĩnh vực khá mới mẻ đối với nhiều trường đại học nước ta. Để đáp ứng nhu cầu tiếp cận nghiên cứu, phát triển và ứng dụng lĩnh vực này cần có một tài liệu thực hành sinh học phân tử bằng tiếng Việt. Đó là lý do ra đời cuốn giáo trình này.

Xem chi tiết