Phôi Thai Học – ĐH Y Dược TPHCM

Chủ biên: PGS. TS. Trần Công Toại

Nhà xuất bản: ĐH Y Dược TPHCM, NXB Hồng Đức

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ngày gửi: 10-05-2016 06:03 PM

Cập nhật cuối: 10-05-2016 06:03 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 15.16 MB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


Đây là giáo trình giảng dạy chính thức của Bộ môn Mô phôi – ĐH Y dược TPHCM và Bộ môn Mô Phôi Di truyền – ĐH Y PNT. Sách được biên soạn bởi các thầy cô đến từ 3 trường Đại học Y dược TPHCM, Đại học Y khoa PNT, và Khoa Y ĐHQG TPHCM. Chủ biên là PGS. TS. Phan Chiến Thắng và PGS. TS. Trần Công Toại.

Giáo trình gồm các nội dung sau:
B1. PHÔI THAI HỌC NGƯỜI
B2. SỰ THỤ TINH
B3. SỰ LÀM TỔ
B4. SỰ PHÂN CẮT VÀ SỰ TẠO BA LÁ PHÔI
B5. ĐẠI CƯƠNG VỀ DỊ DẠNG – QUÁI THAI HỌC – ĐA THAI
B6. SỰ HÌNH THÀNH HỆ TIM MẠCH
B7. SỰ HÌNH THÀNH HỆ TIÊU HOÁ
B8. SỰ HÌNH THÀNH HỆ TIẾT NIỆU
B9. SỰ HÌNH THÀNH HỆ SINH DỤC
B10. SỰ PHÁT TRIỂN VÀ BIỆT HÓA GIỚI TÍNH