Phát hiện một trường hợp đột biến lặp đoạn exon 2 xảy ra trong quá trình sao chép gen dystrophin ở bệnh nhân loạn dưỡng cơ Duchenne

Năm xuất bản: 2005

Số xuất bản: 2

Tác giả: Trần Vân Khánh ,Tạ Thành Văn

Ngày gửi: 01-11-2016 03:46 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 03:46 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này