Phân loại u lympho ác tính không hodgkin ở dạ dày ruột theo bảng phân loại năm 2001 của Tổ chức Y tế Thế giới

Năm xuất bản: 2006

Số xuất bản: 6

Tác giả: Nguyễn Văn Chủ

Ngày gửi: 01-11-2016 03:46 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 03:46 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 131.67 KB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này