Phân bố các bất thường nhiễm sắc thể thai nhi và một số yếu tố ảnh hưởng trong chẩn đoán trước sinh tại Bệnh Viện phụ sản Trung ương năm 2008

Năm xuất bản: 2010

Số xuất bản: 2

Tác giả: Lê Anh Tuấn

Ngày gửi: 01-11-2016 03:46 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 03:46 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này