Bài giảng Nhi khoa – ĐH Y Hà Nội (tập 1)

Chủ biên: GS.TSKH. Lê Nam Trà

Nhà xuất bản: ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2006

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lời nói đầu

“Bài giảng Nhi khoa” được xuất bản lần này nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo bác sĩ đa khoa và bác sĩ định hướng chuyên khoa Nhi theo tinh thần cải cách của Bộ Giáo Dục & Đào tạo.

Mặt khác, từ lần xuất bản cuốn “Bài giảng Nhi khoa” từ cuối năm 1991 đến nay, điều kiện kinh tế xã hội nước ta có nhiều thay đổi đã tác động đến tình hình sức khỏe và bệnh tật của trẻ em, nên việc biên soạn lại các bài giảng cho phù hợp với tình hình đổi mới của đất nước là rất cần thiết. Khác với các lần xuất bản trước, số lượng tác giả tham gia biên soạn lần này được mở rộng ao gồm các giáo sư, phó giáo sư, giảng viên chính và phó tiến sĩ, là những cán bộ giảng dạy lâu năm của bộ môn Nhi trường ĐH Y khoa Hà Nội và Viện Nhi. Nội dung sách xuất bản lần này là chương trình đào tạo về Nhi cho bác sĩ đa khoa hệ chính quy dài hạn và phần lớn chương trình của bác sĩ đa khoa hệ chính quy dài hạn và phần lớn chương trình của bác sĩ định hướng chuyên khoa Nhi.

Xem chi tiết

Bài giảng Nhi khoa – ĐH Y Hà Nội (tập 2)

Chủ biên: GS.TSKH. Lê Nam Trà

Nhà xuất bản: ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2006

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lời nói đầu

“Bài giảng Nhi khoa” được xuất bản lần này nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo bác sĩ đa khoa và bác sĩ định hướng chuyên khoa Nhi theo tinh thần cải cách của Bộ Giáo Dục & Đào tạo.

Mặt khác, từ lần xuất bản cuốn “Bài giảng Nhi khoa” từ cuối năm 1991 đến nay, điều kiện kinh tế xã hội nước ta có nhiều thay đổi đã tác động đến tình hình sức khỏe và bệnh tật của trẻ em, nên việc biên soạn lại các bài giảng cho phù hợp với tình hình đổi mới của đất nước là rất cần thiết. Khác với các lần xuất bản trước, số lượng tác giả tham gia biên soạn lần này được mở rộng ao gồm các giáo sư, phó giáo sư, giảng viên chính và phó tiến sĩ, là những cán bộ giảng dạy lâu năm của bộ môn Nhi trường ĐH Y khoa Hà Nội và Viện Nhi. Nội dung sách xuất bản lần này là chương trình đào tạo về Nhi cho bác sĩ đa khoa hệ chính quy dài hạn và phần lớn chương trình của bác sĩ đa khoa hệ chính quy dài hạn và phần lớn chương trình của bác sĩ định hướng chuyên khoa Nhi.

Xem chi tiết

Nelson Textbook of Pediatrics 19th Edition

Chủ biên: Robert M. Kliegman

Nhà xuất bản: Saunders

Năm xuất bản: 2011

Ngôn ngữ: English

Nelson Textbook of Pediatrics has 01111been the world’s most trusted pediatrics resource for nearly 75 years. Drs. Robert Kliegman, Bonita Stanton, Richard Behrman, and two new editors – Drs. Joseph St. Geme and Nina Schor – continue to provide the most authoritative coverage of the best approaches to care. This streamlined new edition covers the latest on genetics, neurology, infectious disease, melamine poisoning, sexual identity and adolescent homosexuality, psychosis associated with epilepsy, and more. Best of all, the expanded online access at Expert Consult features the full text, case studies, new references and journal articles, Clinics articles, and exclusive web-only content so that you get even more out of this invaluable reference.

Xem chi tiết

Zitelli and Davis’ Atlas of Pediatric Physical Diagnosis 6e

Chủ biên: Basil MD - Sara MD - Andrew MD

Nhà xuất bản: Saunders

Năm xuất bản: 2012

Ngôn ngữ: English

Accurately diagnose the entire spectrum of pediatric conditions with the most trusted atlas in the field: Zitelli and Davis’ Atlas of Pediatric Physical Diagnosis, 6th Edition. Over 2,500 superb clinical photographs provide unparalleled coverage of important clinical signs and symptoms – from the common (pinkeye) to the rare (Williams syndrome). Trusted by residents and clinicians alike, this updated classic helps you quickly and confidently diagnose any childhood condition you’re likely to encounter.

Xem chi tiết

Nelson Textbook of Pediatrics, 2-Volume Set, 20e

Chủ biên: Robert M. Kliegman

Nhà xuất bản: ELSEVIER

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: English

After more than 75 years, Nelson Textbook of Pediatrics remains your indispensable source for definitive, state-of-the-art answers on every aspect of pediatric care. Embracing the new advances in science as well as the time-honored art of pediatric practice, this classic reference provides the essential information that practitioners and other care providers involved in pediatric health care throughout the world need to understand to effectively address the enormous range of biologic, psychologic, and social problems that our children and youth may face. Brand-new chapters and comprehensive revisions throughout ensure that you have the most recent information on diagnosis and treatment of pediatric diseases based on the latest recommendations and methodologies.

Xem chi tiết

Phác đồ Điều trị Nhi khoa 2013 – BV Nhi Đồng 1

Chủ biên: TS. BS. Tăng Chí Thượng

Nhà xuất bản: BV Nhi Đồng 1, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

LỜI NÓI ĐẦU

Nâng cao chất lượng điều trị hiện nay được xem là nhiệm vụ hàng đầu của tất cả cơ sở y tế, đòi hỏi các bệnh viện phải triển khai nhiều hoạt động một cách đồng bộ từ cải tiến đầu vào đến các qui trình, trong đó phác đồ điều trị là một thành tố không thể thiếu được. Để phác đồ điều trị thật sự là cở sở khoa học và pháp lý cho mọi hoạt động khám chữa bệnh, đòi hỏi phải đảm bảo tính khoa học, tính cập nhật, độ bao phủ và tính khả thi trong quá trình xây dựng các phác đồ điều trị. Trên tinh thần đó, phác đồ điều trị nhi khoa của Bệnh viện Nhi Đồng 1 qua 7 lần xuất bản đã mang lại hiệu quả quan trọng trong nâng cao chất lượng điều trị, cải thiện tỉ lệ tử vong một cách rõ nét. Với sự phát triển khoa học kỹ thuật không ngừng trong lĩnh vực điều trị nhi khoa, lượng thông tin y học chứng cớ liên tục được bổ sung, Hội đồng thuốc và điều trị cùng với tập thể y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã biên soạn lại Phác đồ điều trị nhi khoa nhằm kịp thời cập nhật thông tin, điều chỉnh và bổ sung những hướng dẫn điều trị bệnh lý nhi khoa. Điểm nổi bật trong lần xuất bản này là việc bổ sung thêm nhiều chương và phác đồ mới như chương ngộ độc bao gồm hầu hết những ngộ độc ở trẻ em, chương tim mạch can thiệp, các phác đồ hồi sức sau phẫu thuật tim…

Xem chi tiết

Phác đồ Điều trị Nhi khoa 2013 – BV Nhi Đồng 2

Chủ biên: TS. BS. Hà Mạnh Tuấn

Nhà xuất bản: BV Nhi Đồng 2, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nhằm tiếp tục cung cấp đến toàn thể nhân viên y tế trong và ngoài bệnh viện một tài liệu tham khảo có giá trị trong điều trị về lĩnh vực nhi khoa. Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ đến quý nhân viên ngành y tế tham khảo phác đồ Nhi khoa 2013:

NỘI DUNG:

1. CHƯƠNG I: Tổng quát–Các triệu chứng và hội chứng

Xem chi tiết

CURRENT Diagnosis and Treatment Pediatrics, 20th edition

Chủ biên: William Hay

Nhà xuất bản: CURRENT Series, LANGE Series

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: English

The most up-to-date, easy-to-use guide to the diagnosis, understanding, and treatment of the medical problems of children from birth through adolescence

For more than 70 years, professors, students, and clinicians have trusted LANGE for high-quality, current, concise medical information in a convenient, affordable, portable format. Whether for coursework, clerkships, USMLE prep, specialty board review, or patient care, there’s a LANGE book that guarantees success.

Xem chi tiết

Atlas of Pediatric Emergency Medicine, 2nd Edition

Chủ biên: Binita Shah

Nhà xuất bản: McGraw-Hill Medical

More than 1,600 high-quality clinical images facilitate fast, accurate visual diagnosis in pediatric emergencies

Features:

The Atlas of Pediatric Emergency Medicine, 2e gives you rapid access to the visual cues, diagnostic signs and symptoms, and acute treatment for all pediatric emergencies. The Editors and Contributors have compiled an extraordinary collection of their best clinical photographs and imaging studies and combined them with concise, logically organized text.

Xem chi tiết

Pediatric Secrets, 6th Edition

Chủ biên: Richard A. Polin

Nhà xuất bản: ELSEVIER, Secret Series

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: English

Portable and high yield, Pediatric Secrets is perfect for use in clinical rotations, exam prep, or as a handy clinical reference. Drs. Richard A. Polin and Mark F. Ditmar present the essential questions and answers to help you better meet the challenges you face every day, while updated chapters highlight the latest standards in pediatric care. A bestselling volume in the Secret Series®, its Q&A format, helpful lists and tables, mnemonics, and informal tone combine to make reference fast, easy, and enjoyable.

Xem chi tiết