Nha Khoa Thực Hành (TCYT) – Bộ Y Tế

Chủ biên: BS. Hồ Thị Thành

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, NXB Y Học

Ngày gửi: 10-05-2016 05:55 PM

Cập nhật cuối: 10-05-2016 05:55 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 4.35 MB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


Giới thiệu

Nha khoa thực hành là môn học tổng quát về các kỹ thuật thực hành cơ bản trong chăm sóc, điều trị và phòng bệnh nha khoa.

Môn học gồm có 3 phần:
– Phần I: Chữa răng
– Phần II: Nhổ răng
– Phần III: Điều trị dự phòng và vệ sinh răng miệng

Khi giảng dạy, thầy giáo vào mục tiêu mỗi phần học và của từng bài học, giúp học sinh hoàn thành môn học.

Học sinh cần vận dụng các quy trình kỹ thuật và phiếu thực hành trong tài liệu để tăng cường tự học tập, cũng như tự lượng giá, đánh giá sự tiến bộ cho mình.