Nguời Bệnh Đái Tháo Đường Cần Biết

Chủ biên: PGS. TS. Tạ Văn Bình

Nhà xuất bản: NXB Y Học

Năm xuất bản: 2007

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ngày gửi: 10-05-2016 05:47 PM

Cập nhật cuối: 10-05-2016 05:47 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 30.46 MB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


Giới thiệu
“Đái tháo đường (ĐTĐ) là gánh nặng cho nền kinh tế, xã hội toàn thế giới vào thế kỷ 21”.
“Bệnh lý của thế kỷ 21 là bệnh lý của các bệnh nội tiết và chuyển hoá, trong đó nổi bật vai trò trọng tâm của bệnh đái tháo đường”.

Việt Nam là một nước đang phát triển nằm trong khu vực Tây Thái Bình Dương, khu vực đang có những thay đổi lớn không chỉ về kinh tế mà cả về các lĩnh vực môi trường, hình thái bệnh tật v.v… cùng vối các bệnh không lây nhiễm khác, bệnh ĐTĐ đang phát triển với tốc độc nhanh. Kết quả điều tra năm 2001 cho thấy: tỷ lệ ĐTĐ ở 4 thành phố lớn (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh) trong lứa tuổi 30 – 64 là 4,1%: đến điều tra toàn quốc năm 2002 ở cùng đối tượng, tỷ lệ ĐTĐ toàn quốc là 2,7%. Trong đó ở thành phố và khu công nghiệp là 4,4%, đồng bằng – 2,7%, trung du – 2,2% và miền núi – 2,1%.

Xuất phát từ yêu cầu của người bệnh ĐTĐ, với mong muốn phổ biến kiến thức thông thường cho người bệnh, tác giả đã biên soạn cuốn sách Người bệnh đái tháo đường cần biết. Sách đã được Nhà Xuất bản Y học ấn hành lần đầu năm 2002 và liên tục được tái bản có sửa chữa, bổ sung những vấn đề mới nhất là vể bệnh đái tháo đường. Mong rằng cuôn sách nhỏ phổ biến kiến thức khoa học về bệnh đái tháo đường sẽ có ích cho bạn đọc.

Xem thêm các tài liệu khác