Bài Giảng Bệnh Học Ngoại Khoa (2013) – ĐH Y Hà Nội

Chủ biên: GS. TS. Hà Văn Quyết

Nhà xuất bản: ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Cuốn sách “Bài giảng bệnh học Ngoại khoa” được Bộ môn Ngoại, Trưòng Đại học Y Hà Nội biên soạn năm 2012 theo khung chương trình đào tạo áp dụng cho các trường đại học Y đã được Bộ Y tế và Bộ Giáo dục & Đào tạo thông qua.

Cuốn sách được biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống, cập nhật và phù hợp thực tiễn về ngoại khoa ở Việt Nam. Các bài giảng trong cuốn sách bao gồm những nội dung cần thiết nhất về một số bệnh lý ngoại khoa thưòng gặp để giảng dạy cho sinh viên năm thứ 4 cũng như cho sinh viên các khối khác tham khảo.

Xem chi tiết

Zollinger’s Atlas of Surgical Operations, 10e

Chủ biên: Robert Zollinger Jr

Nhà xuất bản: McGraw-Hill Medical

Năm xuất bản: 2016

Ngôn ngữ: English

For more than half-a-century, Zollinger’s Atlas of Surgical Operations has been the gold-standard reference for learning howto perform the most common surgical procedures using safe, well-established techniques. The tenth edition continues this tradition of excellence. The atlas covers gastrointestinal, hepatobiliary, pancreatic, vascular, gynecologic, and additional procedures, including hernia repair, vascular access, breast procedures, sentinel lymph node biopsy,thyroidectomy, and many more. The illustrations in this atlas have withstood the test of time. They allow you to visualize both the anatomy and the operation, making the book useful as a refresher or for learning the steps of a particular procedure.

Xem chi tiết