Nghiên cứu ứng dụng quy trình tách, bảo quản DNA và Lymphocyte người Mường Việt Nam

Cấp đề tài: 01

Năm: 2004

Chủ nhiệm: PGS.TS. Văn Đình Hoa

Đồng tác giả: TS. Nguyễn Thị Vinh HàBS. Hồ Quang HuyBS. Lê Ngọc AnhTS. Tạ Thị Tĩnh

Xếp loại: xs

Ngày gửi: 01-11-2016 04:20 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 04:20 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 26.22 MB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này