Nghiên cứu một số đặc điểm giải phẫu cung động mạch chủ trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 64 dãy

Chuyên ngành: Giải phẫu người

Tên hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Xuân Khoa

Tên tác giả: ĐOÀN THỊ NGUYỆT LINH

Ngày gửi: 22-11-2017 10:53 AM

Cập nhật cuối: 22-11-2017 10:53 AM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Cung ĐM chủ là phần tiếp theo của động mạch chủ lên, từ cung tách ra ba nhánh động mạch lớn là thân động mạch cánh tay đầu, động mạch cảnh chung trái và động mạch dưới đòn trái, cấp máu cho chi trên và đầu mặt cổ. Sự hình thành, phát triển của ĐM chủ và các nhánh của nó diễn ra trong khoảng 8 tuần đầu tiên của thời kỳ bào thai. Các biến đổi giải phẫu của cung ĐM chủ là do những thay đổi trong giai đoạn này của thai kì.

 Các biến đổi giải phẫu của cung ĐM chủ và các nhánh của nó có tỷ lệ gặp khá lớn. Theo nghiên cứu của Celikyay và cộng sự (2013) [1], tỷ lệ các biến đổi giải phẫu của cung ĐM chủ là 25,6%, nghiên cứu của Julia Dumfarth (2015) [2] cho thấy 33,5% các trường hợp nghiên cứu có sự biến đổi giải phẫu cung ĐM chủ… Tuy nhiên, các biến đổi giải phẫu này không có biểu hiện lâm sàng và thường được phát hiện một cách ngẫu nhiên. Chúng có thể gây ra nhiều khó khăn trong chẩn đoán. Một số ít trường hợp có triệu chứng do chèn ép vào các cấu trúc lân cận. Ngoài ra, các biến đổi giải phẫu nêu trên cũng có mối liên quan với một số bệnh lý tim mạch khác. Những hiểu biết về các biến đổi giải phẫu của cung ĐM chủ và động mạch chủ ngực có vai trò quan trọng khi thực hiện thăm khám cận lâm sàng cũng như phẫu thuật, giúp tránh được các tai biến và biến chứng có thể xảy ra.