Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, xét nghiệm và kháng thuốc ban đầu của Mycobacterium Tuberculosis ở bệnh nhân tràn dịch màng phổi do Lao HIV(+) tại Hải Phòng (2006-2007).

Năm xuất bản: 2007

Số xuất bản: 13

Tác giả: Nguyễn Huy Điện – NCS24

Ngày gửi: 01-11-2016 03:46 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 03:46 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 184.43 KB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này