Nghiên cứu một số chỉ số động học đàn hồi đồ cục máu ở bệnh nhân có đáp ứng viêm liên quan đến nhiễm khuẩn

Chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu

Tên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh - PGS.TS. Vũ Minh Phương

Tên tác giả: Nghiêm Thị Phương Hồng

Ngày gửi: 09-11-2017 11:36 AM

Cập nhật cuối: 09-11-2017 11:36 AM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Đáp ứng viêm liên quan đến nhiễm khuẩn (sepsis) là một bệnh lý thường gặp tại khoa cấp cứu. Ở Mỹ có khoảng 750000 ca bệnh này mỗi năm. Tỉ lệ tử vong của bệnh lý sepsis nặng từ 30-50% và tăng dần theo tuổi  [1]. Tại Châu Á, tỉ lệ tử vong do sepsis nặng là 44,5% [2]. Mỗi một giờ chậm trễ sử dụng kháng sinh làm tăng nguy cơ tử vong do sepsis nặng lên 7,6%. Do đó việc chẩn đoán sớm sepsis rất quan trọng và có giá trị tiên lượng tỉ lệ sống còn. 

CRP, bạch cầu và một số yếu tố khác thường dùng trong chẩn đoán sớm sepsis cũng tăng trong một số bệnh cảnh khác như trong chấn thương, bỏng,.. [3], [4].

 Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng hầu như mọi tình trạng sepsis đều liên quan đến hoạt hóa hệ đông cầm máu, từ mức hoạt hóa đông máu dưới lâm sàng cho tới đông máu nội mạch rải rác [5]. Hiện nay các xét nghiệm đông máu thường qui chưa phản ánh được toàn bộ quá trình đông máu. Trong khi đó động học đàn hồi đồ cục máu (ROTEM) được phát triển từ xét nghiệm đàn hồi đồ cục máu (TEG) là 1 xét nghiệm tại giường, bổ sung một số hạn chế của đông máu thường qui. Xét nghiệm NaTEM trong động học đàn hồi đồ cục máu đặc biệt nhạy trong phát hiện các thay đổi đông cầm máu trong sepsis. Tại Việt Nam mặc dù đã có một số nghiên cứu về ROTEM tuy nhiên chúng tôi chưa thấy nghiên cứu nào nhận xét sự thay đổi đông cầm máu ở bệnh nhân sepsis.