Nghiên cứu mối liên quan giữa sự biến đổi gen đặc trưng với một số đặc điểm lâm sàng và huyết học ở bệnh nhân lơ xê mi cấp dòng tủy

Cấp đề tài: 06

Năm: 2008

Chủ nhiệm: TS. Phạm Quang Vinh

Đồng tác giả: ThS. Vũ Minh Phương

Xếp loại: da

Ngày gửi: 01-11-2016 04:20 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 04:20 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 220.11 KB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này