Nghiên cứu hoàn chỉnh quy trình nuôi bảo tồn một số đơn bào ký sinh và gây bệnh

Cấp đề tài: 01

Năm: 2005

Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Trí Tuệ

Đồng tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Thân, TS. Trương Thị Kim Phượng, ThS. Phạm Ngọc Minh, ThS. Phạm Thị Hương Liên

Xếp loại: xs

Ngày gửi: 01-11-2016 04:20 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 04:20 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 462.16 KB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này