Nghiên cứu hiệu quả các phương pháp xử lí đẻ non tại khoa đẻ bệnh viện phụ sản Trung Ương

Chuyên ngành: Sản Phụ Khoa

Tên hướng dẫn: TS.Nguyễn Mạnh Thắng

Tên tác giả: Đào Thị Huyền Trang

Ngày gửi: 08-11-2017 03:06 PM

Cập nhật cuối: 08-11-2017 03:08 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


1.1. Các đặc điểm của đẻ non

1.1.1. Định nghĩa đẻ non

Định nghĩa đẻ non không thống nhất trên thế giới, có nhiều tác giả định nghĩa khác nhau về đẻ non.

Hầu hết các tác giả định nghĩa đẻ non bằng cách đánh giá tuổi thai dựa vào ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt cuối cùng, trọng lượng sơ sinh và/hoặc dựa vào đặc điểm của sơ sinh sau khi đẻ.

  • Theo tổ chức y tế thế giới:
  • Năm 1948: trẻ đẻ non là những trẻ có trọng lượng khi đẻ ra dưới 2500g. Nhưng có thể gặp những sơ sinh có cân nặng dưới 2500g, nhưng là trẻ suy dinh dưỡng và đủ tháng [4].
  • Năm 1961: đẻ non là trẻ đẻ ra có trọng lượng dưới 2500g và tuổi thai dưới 37 tuần [4].
  • Năm 2012: trẻ đẻ non là trẻ đẻ ra còn sống ở tuổi thai trước 37 tuần [1].

- Theo Creasy: cuộc đẻ diễn ra từ 20 đến dưới 37 tuần chậm kinh [8].