Nghiên cứu đặc điểm Tinh Dịch và đặc điểm di truyền ở Nam Giới mắc hội chứng OAT

Chuyên ngành: Di truyền học

Tên hướng dẫn: TS.BS. Lương Thị Lan Anh

Tên tác giả: NGUYỄN BÁ SƠN

Ngày gửi: 16-11-2017 10:09 AM

Cập nhật cuối: 16-11-2017 10:09 AM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

Hội chứng OAT (Oligo-Astheno-Teratozoospermia) là tình trạng tinh trùng trong tinh dịch có mật độ ít, độ di động yếu và tỷ lệ bất thường cao [1]. Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (World Health Organization - WHO) năm 2010, hội chứng OAT là tình trạng phối hợp của 3 biểu hiện sau trên tinh dịch đồ: Mật độ tinh trùng dưới 15 triệu/ml, tỷ lệ tinh trùng di động tiến tới dưới 32% và tỷ lệ tinh trùng bình thường dưới 4% [2].

Hội chứng OAT là biểu hiện thường gặp của nam giới vô sinh [3]. Theo Ku P. tỷ lệ hội chứng OAT chiếm khoảng  8,5%  nam giới tới xét nghiệm tinh dịch đồ và chiếm 12,5% nam giới có tinh dịch đồ bất thường [4]. Theo Vijayalakshmi J. và cộng sự tỷ lệ hội chứng OAT chiếm 14,6% nam giới có tinh dịch đồ bất thường. Nguyên nhân dẫn tới hội chứng OAT có nhiều, trong đó 70% có thể xác định nguyên nhân [5]. Các nguyên nhân phổ biến dẫn tới hội chứng OAT là: giãn tĩnh mạch thừng tinh, chấn thương tinh hoàn, bất thường NST, mất đoạn nhỏ trên NST Y… Chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh đóng vai trò quan trọng trong thái độ xử lý đúng và điều trị hiệu quả. Tuy nhiên, ở Việt Nam vẫn chưa có ai thống kê một cách cụ thể các nguyên nhân dẫn tới hội chứng OAT.