Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của tổn thương Đường Lệ do chấn thương

Chuyên ngành: Mắt - Nhãn Khoa

Tên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Anh

Tên tác giả: HOÀNG TUẤN ANH

Ngày gửi: 21-12-2017 04:27 PM

Cập nhật cuối: 21-12-2017 04:27 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Trong chấn thương mắt và phần phụ thì những tổn thương đường lệ hay gặp do nhiều nguyên nhân khác nhau, các hình thái tổn thương cũng đa dạng và phức tạp. Việc xử trí chấn thương đường lệ đòi hỏi phải tỷ mỉ nhưng không phải lúc nào cũng thành công, nhất là khi tổn thương được xử trí ở tuyến cơ sở, cán bộ y tế không phải là những người có chuyên môn về nhãn khoa, các tổn thương lệ đạo hay bị bỏ sót. Do vậy, việc phục hồi giải phẫu và chức năng của đường lệ sau chấn thương còn gặp nhiều khó khăn.

Việc xử trí các tổn thương ở lệ đạo cần đặc biệt chú ý đến các thành phần của hệ thống dẫn lưu nước mắt (điểm lệ, hồ lệ, lệ quản, túi lệ, ống lệ mũi) để đảm bảo hoạt động bình thường của hệ thống dẫn lệ. Đồng thời việc xử trí các vết thương ở vùng này liên quan chặt chẽ với các nguyên tắc của phẫu thuật tạo hình để đảm bảo chức năng và thẩm mỹ. Vấn đề phục hồi giải phẫu và chức năng cần được đảm bảo song song, đây là nhiệm vụ khó khăn ngay cả đối với những nhà nhãn khoa lâu năm. Vì các tổn thương lệ đạo do chấn thương đa dạng và phức tạp. Do vậy các hình thái tổn thương và phương pháp xử trí luôn được các nhà lâm sàng tìm tòi và nghiên cứu để nâng cao hiệu quả điều trị.