Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh nội soi và siêu âm nội soi của U Mô Đệm Dạ Dày

Chuyên ngành: Nội khoa

Tên hướng dẫn: TS.BS. Nguyễn Công Long

Tên tác giả: CHỬ QUANG HUY

Ngày gửi: 27-12-2017 10:08 AM

Cập nhật cuối: 27-12-2017 10:08 AM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

 

U dưới niêm mạc dạ dày (Gastric Submucosal Tumor – GSMT hay gastric subepithelial tumor – u dưới biểu mô dạ dày) hay còn gọi là các u dạ dày không biểu mô vì các u có nguồn gốc từ tổ chức liên kết và thường được chẩn đoán dựa vào nội soi dạ dày. Các GSMT hay gặp nhất trong nội soi đường tiêu hóa trên là các u mô đệm dạ dày – ruột (Gastrointestinal Stromal Tumors - GISTs). Các khối u mô đệm dạ dày chiếm khoảng 60% của tất cả các u mô đệm đường tiêu hóa [10],[11],[12]. Những khối u này ban đầu thường được chẩn đoán là u cơ trơn (leiomyomas, leiomyoblastomas, leiomyosarcomas) hay u thần kinh (Schwannoma) [10] vì có sự tương đồng về mô học. Nguồn gốc tế bào của khối u là các tế bào trung mô và theo giả thuyết được nhiều tác giả chấp nhận là từ các tế bào kẽ Cajal [15]. Việc chẩn đoán u mô đệm dạ dày thường được phát hiện tình cờ khi nội soi đường tiêu hóa trên vì các triệu chứng lâm sàng thường không điển hình, u phát triển âm thầm ở dưới niêm mạc trong khi bề mặt niêm mạc thường bình thường hoặc có tổn thương thường không có hình ảnh đặc trưng mà thường chỉ quan sát thấy hình ảnh khối đẩy lồi vào lòng dạ dày dẫn đến thường được phát hiện và chẩn đoán muộn sau nhiều năm.