Nghiên cứu bất thường sinh sản ở một số gia đình cựu chiến binh có phơi nhiễm với chất độc hoá học chiến tranh

Cấp đề tài: 02

Năm: 2008

Chủ nhiệm: BSCKII. Lê Thị Thái Hằng

Đồng tác giả:

Xếp loại: kh

Ngày gửi: 01-11-2016 04:20 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 04:20 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 180.89 KB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này