Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn chẩn đoán Hà lan 2010 trong chẩn đoán bệnh Gút

Chuyên ngành: Cơ xương khớp

Tên hướng dẫn: PGS.TS. NGUYỄN THỊ NGỌC LAN -TS. NGUYỄN HUY BÌNH

Tên tác giả: ĐỖ QUANG HÙNG

Ngày gửi: 22-11-2017 10:23 AM

Cập nhật cuối: 22-11-2017 10:23 AM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

Gút là một bệnh thuộc bệnh khớp vi tinh thể, do rối loạn chuyển hóa nhân purin. Đặc trưng cơ bản là: tăng acid uric (AU) trong máu và gây lắng tinh thể urat (MSU) dịch khớp và các mô. Bệnh gặp ở mọi nơi trên thế giới với tỷ lệ từ 1-2% dân số [1], [2], [3], [4]. Bệnh gút chiếm khoảng 0,9%-6,1%  trong số các bệnh cơ xương khớp điều trị [5]; bệnh gút có tỷ lệ 8%, đứng hàng thứ tư trong 15 bệnh khớp nội trú thường gặp nhất điều trị tại khoa Cơ Xương Khớp bệnh viện Bạch Mai trong 10 năm từ 1991 – 2000 [6].

Tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh gút là tìm thấy tinh thể urat trong dịch khớp hoặc trong hạt tophi. Tuy nhiên trong thực tế lâm sàng rất khó áp dụng rộng rãi tiêu chuẩn này vì không đủ điều kiện trang thiết bị [7]. Tiêu chuẩn chẩn đoán sớm nhất là tiêu chuẩn Rome năm 1963, chủ yếu dựa vào sự có mặt của hạt tophi và sự phát hiện tinh thể MSU trong dịch khớp [8]. Sau đó là tiêu chuẩn Bennett-Wood năm 1968 được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn Rome, bổ xung tiêu chuẩn (b) chỉ gồm các triệu chứng lâm sàng. Năm 1977, hiệp hội khớp học Hoa Kỳ (ACR) đã xây dựng tiêu chuẩn chẩn đoán gút gồm 12 triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm [9]. Năm 2010 Pelaez-Ballestas, và cộng sự xây dựng tiêu chuẩn chẩn đoán gút mạn dựa trên tiêu chuẩn chẩn đoán ACR-1977, khuyến cáo chuẩn đoán của liên đoàn phòng chống bệnh xương khớp Châu Âu (EULAR) [10]. Cùng năm 2010, có hai tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh gút được xây dựng là Mexico 2010 và Hà Lan 2010 [11], [12], [13]. Các tiêu chuẩn này, đặc biệt tiêu chuẩn Hà Lan 2010 sử dụng thang điểm cho các triệu chứng và xét nghiệm nên thuận lợi trong áp dụng tại những cơ sở khám chữa bệnh tuyến dưới [11].