Mức độ hài lòng về một số dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện Tim Hà Nội năm 2106

Chuyên ngành: Quản lý bệnh viện

Tên hướng dẫn: PGS. TS. Trần Xuân Bách - TS. Hoàng Đình Cảnh

Tên tác giả: NGUYỄN THỊ HỒNG THU

Ngày gửi: 08-11-2017 03:53 PM

Cập nhật cuối: 08-11-2017 03:53 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng, đòi hỏi ngành y tế phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Việc tăng cường và cải thiện chất lượng bệnh viện nhằm đảm bảo cho người dân được thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng cao, an toàn và hiệu quả, được đối xử bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe cũng như đảm bảo sự hài lòng của người bệnh và thân nhân khi tới các cơ sở y tế [1].

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt đòi hỏi một cơ chế tài chính mạnh mẽ, đội ngũ cán bộ được đào tạo và trả lương tốt, thông tin đáng tin cậy làm cơ sở để ra quyết định và lập chính sách; cơ sở vật chất và hậu cần duy trì tốt để cung cấp thuốc và công nghệ có chất lượng [2]. Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách nhằm cải cách cơ chế hoạt động của các đơn vị y tế tạo điều kiện nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong đó, Nghị định 10/2002/NĐ - CP và Nghị định 43/2006/NĐ - CP về việc trao quyền tự chủ cho các bệnh viện được coi là chính sách quan trọng và phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân [3], [4]. Các bệnh viện được trao quyền tự chủ về tài chính, chủ động sử dụng nguồn ngân sách chi thường xuyên và các nguồn thu để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời được phép xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp, làm tăng tính hiệu quả sử dụng nguồn tài chính, khuyến khích cán bộ làm việc hiệu quả hơn [5]. Bên cạnh đó, Công văn số 1334/KCB-QLCL ngày 06/11/2015 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế ban hành các nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, giúp đơn vị y tế có cơ sở đánh giá, định hướng và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ [6].