Mô tả thực trạng bệnh Thận mạn điều trị tại khoa Thận bệnh viện Nhi Trung Ương

Chuyên ngành: Nhi khoa

Tên hướng dẫn: PGS TS. NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG

Tên tác giả: NGÔ THỊ XUYẾN

Ngày gửi: 20-12-2017 04:06 PM

Cập nhật cuối: 20-12-2017 04:06 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Bệnh thận mạn là những bất thường về cấu trúc hoặc chức năng thận kéo dài trên 3 tháng và ảnh hưởng lên sức khỏe người bệnh [1].Tổn thương thận mạn là quá trình tiến triển liên tục gây suy giảm chức năng thận trong nhiều năm và không hồi phục đến suy thận giai đoạn cuối.

Hiện nay, bệnh thận mạn là một vấn đề sức khỏe có tính toàn cầu, nguy cơ mất dần chức năng thận với tỷ lệ mắc bệnh tăng nhanh và chi phí điều trị khổng lồ. Trên thế giới, tỉ lệ người mắc bệnh thận mạn tính đặc biệt là suy thận mạn tính ngày càng gia tăng, tính đến năm 2001, ước tính có khoảng trên 1,9 triệu người suy thận mạn tính[1]. Tính đến năm 2012, trên thế giới đã có hơn 3 triệu người mắc suy thận mạn giai đoạn cuối. Ở Hoa Kỳ, tỷ lệ bệnh thận mạn là 13,1% trong tổng bệnh thận vào năm 2007[2]. Ở Trung Quốc tỷ lệ mắc bệnh thận mạn là 10,8% tổng số bệnh thận, trong đó suy thận mạn là 1,7% năm 2012[2].

Ở Việt Nam, trong nghiên cứu của Trần Thị Mộng Hiệp (2008) tại Thành phố Hồ Chí Minh thấy tỷ lệ mắc bệnh thận mạn ở trẻ em là 4,8 /1 triệu trẻ [3], còn nghiên cứu của Nguyễn Thị Quỳnh Hương (2009) tại Hà Nội thì tỷ lệ trẻ mắc bệnh thận mạn là 5,1/1 triệu[20] trẻ. Những kết quả này chứng tỏ bệnh thận mạn cũng là một vấn đề cần quan tâm ở Việt Nam từ những thập kỷ trước.