Mô Học – Đại Học Y Hà Nội

Chủ biên: PGS. TS. Trịnh Bình

Nhà xuất bản: ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2004

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ngày gửi: 10-05-2016 06:02 PM

Cập nhật cuối: 10-05-2016 06:02 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 12.98 MB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


Lời nói đầu

Mô học người là môn hình thái học thuộc khối những môn học cơ sở Y Sinh học trong Trường đại học Y; là khoa học nghiên cứu sự phát triển, cách cấu tạo ở mức mô, tế bào và dưới tế bào liên quan tới những hoạt động của các mô, cơ quan cơ thể người lành mạnh không có bệnh. Có kiến thức về mô học, người học có cơ sở để tiếp thu tốt những môn học y cơ sở khác cũng như những môn bệnh học và lâm sàng.

Bố cục chung của cuốn Mô học xuất bản lần thứ 2 này được giữ nguyên như lần xuất bản đầu. Tuy nhiên, để đảm bảo tính cập nhật về thông tin khoa học và tính thông nhất của cuốn sách, tất cả các chương đã được xem xét, trong đó nhiều chương đã được điều chỉnh về bố cục, sửa chữa bổ sung về nội dung hoặc được viết lại. Đó là các chương: Phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu tế bào và mô, Tế bào học, Biểu mô, Mô liên kết, Máu và sự tạo máu, Mô cơ, Hệ bạch huyết-miễn dịch, Hệ hô hấp, Hệ tiêu hoá, Da…

Chúng tôi hy vọng rằng cuốn Mô học này là một tài liệu học tập và tham khảo có ích, và mong nhận được những ý kiến đóng góp về cuốn sách của đồng nghiệp và độc giả.

PGS.TS. Trịnh Bình
Trưởng bộ môn Mô-Phôi học Trường Đại học Y Hà Nội