The Evolution of Aging

Chủ biên: THEODORE C. GOLDSMITH

Năm xuất bản: 2010

In 1882 Weismann formally proposed that aging was an evolved characteristic, an adaptation of organism design, which had an evolutionary purpose. Darwin had previously suggested that aging was an evolved characteristic.
Most current theorists have discarded adaptive theories of aging using one or more of the following arguments: Some theorists consider it “impossible” that aging could be an adaptation because adaptive theory conflicts with the theory of natural selection. Some dismiss adaptive theories because of the apparent small or even negligible effect aging has on fitness. Others reject adaptive theories because no mechanism has been demonstrated that would provide for the evolution of a fitness-adverse trait such as aging. Finally, some doubt that aging has evolutionary utility.
This book, written for a wide audience, presents arguments that attempt to refute all of these objections and provides a summary of modern adaptive theories as well as an analysis of the potential public health implications of adaptive theories.

Xem chi tiết

Giáo Trình Quản Lý Sức Khỏe Người Cao Tuổi (SĐH – ĐH YD Huế)

Chủ biên: PGS. TS. Hoàng Khánh

Nhà xuất bản: ĐH Y Dược Huế, NXB Tổng Hợp TPHCM

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo cũng như nghiên cứu của các học viên sau đại học, đặc biệt là học viên Chuyên khoa cấp II Quản lý Y tế. Giáo trình sau đại học “Quản lý sức khỏe người cao tuổi” được biên soạn 20 bài, gồm: Dân số học người cao tuổi; Quá trình lão hóa; Lão khoa và Lão khoa xã hội; Dịch tễ học trong Lão khoa; Vấn đề khám bệnh người cao tuổi; Tình hình bệnh tật người cao tuổi; Vấn đề điều trị trong Lão khoa; Chương trình dự phòng các yếu tố nguy cơ tim mạch; Quản lý bệnh tim mạch ở người cao tuổi; Quản lý bệnh tâm thần kinh ở người cao tuổi; Chương trình dài hạn chăm sóc người cao tuổi; Mười lời khuyên bảo vệ sức khỏe người cao tuổi; Hiện tượng cô đơn và các vần đề y tế của người cao tuổi; Thích nghi và bảo trợ xã hội cho người cao tuổi; Chính sách của Việt Nam về chăm sóc xã hội cho người cao tuổi; Một số khái niệm về duy trì và cải thiện chất lượng sự sống người cao tuổi; Nuôi dưỡng người cao tuổi; Vận động tối ưu và làm chủ cảm xúc; Quản lý, chăm sóc, phục hồi chức năng bệnh nhân người cao tuổi và Tổ chức phục vụ người cao tuổi.

Xem chi tiết

Sổ Tay Y Học Người Cao Tuổi (Sách dịch)

Chủ biên: Anne Merriman

Nhà xuất bản: NXB Y Học

Lời nói đầu

Trước ngưỡng cửa của thế kỷ thứ 21, nhân loại đang già đi, tuổi thọ trung bình cao lên, tỷ trọng người cao tuổi trong cộng đổng tăng lên.

Việc chăm sóc, chữa bệnh, phục hổi chức nâng, để bảo đảm cho người cao tuổi một cuộc sống tự lập, ổn định, vui vẻ và có ích là nhiệm vụ của toàn thể xâ hội, trong đó ngành y là nòng cốt.

Xem chi tiết

Bệnh Học Lão Khoa – Từ Đại Cương Đến Thực Hành Lâm Sàng

Chủ biên: Cố GS. Phạm Khuê

Nhà xuất bản: NXB Khoa Học Kĩ Thuật

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Già hóa dân số là một hiện tượng mang tính toàn cầu, và Việt Nam cũng không không phải ngoại lệ. Năm 2012, Việt Nam chính thức ghi tên vào danh sách các quốc gia có dân số già hóa. Hơn thế nữa, trong giai đoạn từ nay đến năm 2050, Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước có tốc độ già hóa nhanh nhất trên thế giới.

Xem chi tiết