Ký Sinh Trùng Y Học – Bộ Y Tế

Chủ biên: Ths. Đoàn Thị Nguyện

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2010

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ngày gửi: 10-05-2016 05:58 PM

Cập nhật cuối: 10-05-2016 05:58 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 70.24 MB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


Giới thiệu

Sách Ký sinh trùng y hoc được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương trên cơ sơ chương trĩnh khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết vói công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Cuôn sách này gồm 36 bài học với số tiết học tương ứng với mỗi bài theo quy định của chương trình giáo dục của Bộ Y tế. Mỗi bài đều có cấu trúc gồm mục tiêu học tập, nội dung và lượng giá.

Sách đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học của Bộ Y tê thẩm định vào năm 2009. Bộ Y tế đã ban hành làm tài liệu dạy -học chính thức của ngành Y tế. Trong thòi gian từ 3 đến 5 năm, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.