Kiến thức, thực hành quản lý chất thải rắn y tế của điều dưỡng tại các bệnh viện Đa Khoa tuyến huyện hạng II, tỉnh Phú Thọ năm 2016

Chuyên ngành: Quản lý Y tế

Tên hướng dẫn: PGS.TS Chu Văn Thăng

Tên tác giả: NGUYỄN HƯNG THỊNH

Ngày gửi: 13-11-2017 05:16 PM

Cập nhật cuối: 13-11-2017 05:16 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

Quản lý chất thải y tế đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là đối với các chất thải có chứa mầm bệnh [12]. Ước tính có tới 10 – 25% chất thải y tế nguy hại, nếu không được quản lý và xử lý tốt sẽ là nguồn lây nhiễm nguy hiểm cho con người. Ngoài ra, việc xả rác bừa bãi chất thải y tế còn có thể gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí....[38].

Để công tác quản lý chất thải y tế đạt hiệu quả cao, quá trình xử lý chất thải cần được đồng bộ, từ việc thu gom, phân loại, vận chuyển đến xử lý ban đầu và xử lý triệt để. Việc thu gom, phân loại ngay tại nguồn thải và xử lý ban đầu đúng, đặc biệt là đối với chất thải y tế nguy hại, sẽ giảm thiểu được nguy cơ lây bệnh cho nhân viên Y tế và cộng đồng, cũng như tiết kiệm được một khoản chi phí cho các cơ sở y tế. Để thực hiện được điều này, việc tăng cường nhận thức và thực hành của nhân viên y tế trong quản lý và xử lý chất thải y tế là hết sức quan trọng[12].

Tuy nhiên, kiến thức và thực hành trong việc quản lý và xử lý chất thải bệnh viện của nhân viên y tế còn hạn chế. Một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cho thấy, tỷ lệ nhân viên y tế trả lời đúng hoàn toàn các câu hỏi về quản lý chất thải y tế theo Quyết định 43/2007/QĐ-BYT chỉ đạt 43,5%[55]. Cùng với đó, việc phân loại chưa thực hiện triệt để, tình trạng thu gom sai, thu gom nhầm vẫn xảy ra[39]. Dù hầu hết bệnh viện đều được trang bị thùng, túi, hộp có màu sắc khác nhau để đựng các loại rác thải y tế khác nhau nhưng vẫn còn tỷ lệ lớn các nhân viên y tế để các loại rác khác chung với bơm kim tiêm[17],[48],[52].