Khảo sát tác dụng của bột chiết mọt số dược thảo trên rối loạn chuyển hoá glucid và lipid ở động vật gây đái tháo đường thực nghiệm. Bước đầu nghiên cứu cơ chế tác dụng ở mức phân tử

Cấp đề tài: 06

Năm: 2006

Chủ nhiệm: TS. Tạ Thành Văn

Đồng tác giả: PGS.TS. Nguyễn nghiêm Luật, PGS.TS. Phạm Thiện NgọcPGS.TS. Nguyễn Thị Hà

Xếp loại: da

Ngày gửi: 01-11-2016 04:20 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 04:20 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 1.15 MB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này