KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ RIFAMPICIN, ISONIAZID, PYRAZINAMID TRONG HUYẾT TƯƠNG TẠI THỜI ĐIỂM 2H SAU KHI UỐNG THUỐC Ở BỆNH NHÂN LAO PHỔI VÀ LAO MÀNG PHỔI

Năm xuất bản: 2008

Số xuất bản: 6

Tác giả: Lê Thị Luyến

Ngày gửi: 01-11-2016 03:46 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 03:46 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 4.71 MB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này