Hóa Đại Cương (Sách đào tạo BSĐK) – Bộ Y Tế

Chủ biên: PGS. TS. Phan An

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Hà Nội, NXB Giáo Dục

Giới thiệu

Sách Hoá đại cương được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sờ chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được PGS.TSKH. Phan An (Chủ biên), TS. Nguyễn Sĩ Đắc và DS. Lê Hữu Trí biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Xem chi tiết

Hóa Học Hữu Cơ Tập 1 (Sách tham khảo)

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Hữu Đĩnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục

Giới thiệu

Để nâng cao chất lượng học tập, giảng dạy và nghiên cứu Hoá học Hữu cơ nhất thiết phải có những bộ giáo trình Hoá học Hữu cơ với nội dung vừa cơ bản vừa hiện đại về mặt lí thuyết và phương pháp thực nghiệm vừa phong phú và cập nhật về mặt thực tế, đồng thời phải chặt chẽ, logic về mặt bố cục, chuẩn xác về mặt khoa học lại sáng sủa và dễ hiểu.

Xem chi tiết

Hóa Học Hữu Cơ Tập 2 (Sách tham khảo)

Chủ biên: PGS. TS. Đỗ Đình Rãng

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục

Giới thiệu

Cuốn sách “Hoá hoc Hữu cơ 2” được biên soạn theo “Chương trình đào tạo cứ nhân khoa học Hoá học Đại học Sư phạm” đã được Hội đồng bộ môn Hoá học các trường đại học sư phạm thông qua ngày 29/3/2000 do yêu cầu mới về đào tạo giáo viên phổ thông trung học.

Xem chi tiết

Hóa Học Hữu Cơ Tập 3 (Sách tham khảo)

Chủ biên: PGS. TS. Đỗ Đình Rãng

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục

Giới thiệu

Cuốn sách “Hoá hoc Hữu cơ 3” được biên soạn theo “Chương trình đào tạo cứ nhân khoa học Hoá học Đại học Sư phạm” đã được Hội đồng bộ môn Hoá học các trường đại học sư phạm thông qua ngày 29/3/2000 do yêu cầu mới về đào tạo giáo viên phổ thông trung học.

Xem chi tiết

Hóa Hữu Cơ Tập 1 (Sách đào tạo DSĐH) – Bộ Y Tế

Chủ biên: PGS. TS. Trương Thế Kỷ

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Dược TPHCM, NXB Y Học

Giới thiệu

Bộ sách Hoá hữu cơ được biên soạn theo chương trình đào tạo môn Hoá học hữu cơ thuộc chương trình giáo dục của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chương trình khung đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế phê duyệt.

Nội dung bộ sách chỉ để cập những kiến thức lý thuyết về hoá hữu cơ, gồm 40 chương và chia làm 2 tập trình bày những kiến thức cơ bản vể danh pháp, cấu trúc, cơ chế phản ứng, tính chất lý học và tính chất hoá học của các hợp chất hydrocarbon, các hợp chất đơn chức, các hợp chất đa chức, hợp chất tạp chức, hợp chất thiên nhiên và hợp chất cao phân tử.

Xem chi tiết

Hóa Hữu Cơ Tập 2 (Sách đào tạo DSĐH) – Bộ Y Tế

Chủ biên: PGS. TS. Trương Thế Kỷ

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Dược TPHCM, NXB Y Học

Giới thiệu

Bộ sách Hoá hữu cơ được biên soạn theo chương trình đào tạo môn Hoá học hữu cơ thuộc chương trình giáo dục của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chương trình khung đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế phê duyệt.

Nội dung bộ sách chỉ để cập những kiến thức lý thuyết về hoá hữu cơ, gồm 40 chương và chia làm 2 tập trình bày những kiến thức cơ bản vể danh pháp, cấu trúc, cơ chế phản ứng, tính chất lý học và tính chất hoá học của các hợp chất hydrocarbon, các hợp chất đơn chức, các hợp chất đa chức, hợp chất tạp chức, hợp chất thiên nhiên và hợp chất cao phân tử.

Xem chi tiết

Hóa Phân Tích Tập 1 (Sách đào tạo DSĐH) – Bộ Y Tế

Chủ biên: PGS. TS. Võ Thị Bạch Huệ

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Dược TPHCM, NXB Giáo Dục

Giới thiệu

Sách HOÁ PHÂN TÍCH được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chương trình khung dã được phê duyệt. Sách được các tác giả PGS.TS. Võ Thị Bạch Huệ, ThS. Phùng Thế Đồng, ThS. Trần Thị Trúc Thanh, ThS. Phan Thanh Dũng, ThS. Nguyên Hữu Lạc Thủy biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Ở Việt Nam.

Xem chi tiết

Hóa Phân Tích (Sách đào tạo CNXN) – Bộ Y Tế

Chủ biên: PGS. TS. Phan An

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, NXB Y Học

Giới thiệu

Sách Hóa phân tích được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của Trường Đại học Kỹ thuật y tê Hải Dương trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được tập thể các giảng viên giàu kinh nghiệm vể giảng dạy và thực tế lâm sàng của Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học: cập nhật các kiến thúc y dược học hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Xem chi tiết

An Introduction to Medicinal Chemistry 5th Edition

Chủ biên: Graham L. Patrick

Nhà xuất bản: Oxford University Press

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: English

An Introduction to Medicinal Chemistry is the leading text for university courses on this subject. Renowned for being a textbook loved equally by both students and lecturers, it presents complete coverage in an accessible and engaging style.

The text begins with the essential biochemistry on which an understanding of medicinal chemistry is built, introducing the structure and function of important drug targets. It then explores how drugs interact with the body and the consequences of those reactions. There is a section on general principles and strategies involved in discovering and designing new drugs, and another on useful ‘tools of the trade’. The text ends with a contemporary look at specific topics within medicinal chemistry, for example, antiviral and anticancer agents; cholinergics and anticholinesterases; and antiulcer agents.

Xem chi tiết

The Practice of Medicinal Chemistry, 4th Edition

Chủ biên: Camille Georges Wermuth

Nhà xuất bản: Academic Press

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: English

The Practice of Medicinal Chemistry, Fourth Edition provides a practical and comprehensive overview of the daily issues facing pharmaceutical researchers and chemists. In addition to its thorough  treatment of basic medicinal chemistry principles, this updated edition has been revised to provide new and expanded coverage of the latest technologies and approaches in drug discovery.

Xem chi tiết