Sổ Tay Quy Trình Thực Hành Hộ Sinh Trung Học – Bộ Y Tế

Chủ biên: Nhiều Tác Giả

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2005

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Sổ Tay Quy Trình Thực Hành Hộ Sinh Trung Học là một tài liệu tổng hợp các quy trình chăm sóc và quy trình thực hành theo chương trình đào tạo mới. Cuốn sách được cấu trúc gồm 5 môn học về sức khỏe sinh sản tương ứng với các phần lý thuyết của Chương trình đào tạo hộ sinh trung học. Mỗi môn học lại được chia thành 2 phần:
– Phần 1 là Kế hoạch chăm sóc dựa theo kế hoạch chăm sóc người bệnh tương ứng với các bài thuộc phần lý thuyết trong chương trình đào tạo.
– Phần 2 là Các quy trình thực hành là những nội dung chưa được đề cập trong phạm vi các bài lý thuyết, giúp cho học sinh dễ dàng hơn trong việc học thực hành các kỹ thuật hộ sinh

Xem chi tiết