Hình thái khuôn mặt ở người Việt trưởng thành 18 -25 tuổi tại Hà Nội trên ảnh chuẩn hóa

Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt

Tên hướng dẫn: PGS.TS. VÕ TRƯƠNG NHƯ NGỌC - TS. VŨ MẠNH TUẤN

Tên tác giả: LÊ HOÀNG ANH

Ngày gửi: 27-12-2017 09:57 AM

Cập nhật cuối: 27-12-2017 09:58 AM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Hình thái giải phẫu cơ thể người chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố phức tạp khác nhau. Sinh ra và lớn lên trong các điều kiện địa lý, sinh thái, tập quán sinh hoạt khác nhau, cơ thể của con người trong đó đặc biệt là khuôn mặt có những nét đặc trưng khác nhau tạo nên các chủng tộc khác nhau [1], [2], [3].

Để phân tích sự khác nhau về hình thái khuôn mặt, có ba phương pháp chính đó là: đo trực tiếp trên cơ thể sống, phân tích gián tiếp qua ảnh, phân tích gián tiếp qua phim XQ chụp theo kỹ thuật từ xa. Mỗi phương pháp đều có ưu, nhược điểm nhất định, trong đó phương pháp phân tích gián tiếp qua ảnh được đánh giá là chính xác cao, nhanh gọn, thu thập được số lượng mẫu lớn với thời gian ngắn, chi phí thấp…[2].

Trên thế giới đã có rất nghiên cứu nhân trắc bằng phương pháp sử dụng hình ảnh khuôn mặt trên ảnh như Ferruccio Torsello (2010), Farhan Zaib (2009), Farkas L.G. (2002)… [4],[5],[6]. Tuy nhiên, những nghiên cứu này đều mang đậm tính bản sắc, chỉ áp dụng cho chủng tộc nhất định, ở những quốc gia nhất định. Vì vậy các bác sĩ ở nước ta không thể áp dụng kết quả của các công trình khoa học này vào công tác điều trị và nghiên cứu do có sự khác biệt về chủng tộc, dân tộc cũng như quan niệm về thẩm mỹ.