HÌNH ẢNH LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN CÓ TỔN THƯƠNG RÒ THỰC QUẢN, KHÍ QUẢN, MÀNG PHỔI - TRUNG THẤT ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HÔ HẤP BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Năm xuất bản: 2008

Số xuất bản: 5

Tác giả: Hoàng Hồng Thái

Ngày gửi: 01-11-2016 03:46 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 03:46 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 6.85 MB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này