Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản (tập 1) – Bộ Y Tế

Chủ biên: TS. Đỗ Đình Xuân

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, NXB Giáo Dục

Năm xuất bản: 2010

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lời nói đầu

Kỹ năng thực hành Điều dưỡng gồm 55 kỹ năng thông thường được Điều dưỡng thực hiện tại các cơ sở khám và chữa bệnh, các kỹ năng này được chọn lọc từ các nhà quản lý, giảng viên từ các trường Đại học, Cao đẳng đào tạo điều dưỡng trong dự án Việt Nam – Hà Lan hỗ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu chuẩn hoá, thống nhất và cập nhật các kỹ thuật Điều dưỡng. Tài liệu có sự giúp đỡ, cố vấn củaa chuyên gia Hà Lan, Gs. Mees Wijnen, Đại học Saxion đã hướng dẫn về cách thiết kế sách dùng cho sinh viên điều dưỡng; các bước cấu trúc xây dựng thế nào để phù hợp nội dung kiến thức cần thiết cho kỹ năng thực hành điều dưỡng và áp dụng phương pháp tự học cho sinh viên điều dưỡng.

Xem chi tiết

Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản (tập 2) – Bộ Y Tế

Chủ biên: TS. Đỗ Đình Xuân

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, NXB Giáo Dục

Lời nói đầu

Kỹ năng thực hành Điều dưỡng gồm 55 kỹ năng thông thường được Điều dưỡng thực hiện tại các cơ sở khám và chữa bệnh, các kỹ năng này được chọn lọc từ các nhà quản lý, giảng viên từ các trường Đại học, Cao đẳng đào tạo điều dưỡng trong dự án Việt Nam – Hà Lan hỗ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu chuẩn hoá, thống nhất và cập nhật các kỹ thuật Điều dưỡng. Tài liệu có sự giúp đỡ, cố vấn củaa chuyên gia Hà Lan, Gs. Mees Wijnen, Đại học Saxion đã hướng dẫn về cách thiết kế sách dùng cho sinh viên điều dưỡng; các bước cấu trúc xây dựng thế nào để phù hợp nội dung kiến thức cần thiết cho kỹ năng thực hành điều dưỡng và áp dụng phương pháp tự học cho sinh viên điều dưỡng.

Xem chi tiết

Điều Dưỡng Nội tập 1 (Sách đào tạo CNĐD) – Bộ Y Tế

Chủ biên: TS. Lê Văn An

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Dược Huế, NXB Y Học

Lời nói đầu

Sách Điều dưỡng Nội tập 1 được biên soạn theo chương trình giáo dục đại học chuyên ngành điều dưỡng của Trường Đại học Y Dược Huế, dựa trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Cuốn sách ra đời nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu đạo tạo trong lĩnh vực Điều dưỡng tại các trường đại học.

Xem chi tiết

Điều Dưỡng Nội tập 2 (Sách đào tạo CNĐD) – Bộ Y Tế

Chủ biên: TS. Lê Văn An

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Dược Huế, NXB Y Học

Lời nói đầu

Sách Điều dưỡng Nội tập 2 được biên soạn theo chương trình giáo dục đại học chuyên ngành điều dưỡng của Trường Đại học Y Dược Huế, dựa trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Cuốn sách ra đời nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu đạo tạo trong lĩnh vực Điều dưỡng tại các trường đại học.

Xem chi tiết

Comprehensive Neonatal Nursing Care 5e

Chủ biên: Carole Kenner, Judy Lott

Nhà xuất bản: Springer

“This book provides a complete look at neonatal healthcare delivery. This edition includes discussions of contemporary topics of interest, such as informatics, genetics, global health, and family-centered care, which are vital to providers caring for neonates today. The case studies and the evidence-based practice dialogues at the end of each chapter provide great opportunities for further reflection. The book is useful to a wide audience in nursing, including undergraduate and graduate nursing students, practicing neonatal and pediatric nurses, and advanced practice nurses who care for neonates.” Score: 92, 4 Stars.–Doody’s Medical Reviews

Xem chi tiết

Wong’s Essentials of Pediatric Nursing 9e

Chủ biên: David Wilson, Marilyn J. Hockenberry

Nhà xuất bản: ELSEVIER

Năm xuất bản: 2012

Ngôn ngữ: English

When it comes to caring for children, no other resource better prepares you for practice than Wong’s Essentials of Pediatric Nursing. Authored by Marilyn Hockenberry and David Wilson, two of the most well-known and respected names in the field,Wong s features the most readable, up-to-date, and accurate content available. An abundance of full-color illustrations helps you visualize key concepts, and highlighted boxes and tables offer quick access to vital facts and information. Plus, when you buy this book, you get unlimited access to hands-on study tools that help you learn pediatric nursing essentials with ease!

Xem chi tiết