Di Truyền Y Học (Sách đào tạo BSĐK) – Bộ Y Tế

Chủ biên: GS. TS. Trịnh Văn Bảo

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Hà Nội, NXB Giáo Dục

Năm xuất bản: 2008

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ngày gửi: 10-05-2016 06:03 PM

Cập nhật cuối: 10-05-2016 06:03 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 44.05 MB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


Sách DI TRUYỀN Y HỌC được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các tác giả GS. Trinh Văn Bảo, PGS.TS. Phan Thị Hoan, PGS.TS. Trần Thị Thanh Hương, TS. Hoàng Thị Ngọc Lan, PGS.TS. Trần Thị Liên, PGS.TS. Trần Đức Phấn, PGS.TS. Phạm Đức Phùng, TS. Nguyễn Văn Rực, TS. Nguyễn Thị Trang biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách DI TRUYỀN Y HỌC đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học chuyên ngành Bác sĩ đa khoa của Bộ Y tế thẩm định năm 2007. Bộ Y tế quyết định ban hành là tài liệu dạy – học đạt chuẩn chuyên môn của ngành trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

Bộ Y tế xin chân thành cảm ơn các tác giả và Hội đồng chuyên môn thẩm định đã giúp hoàn thành cuốn sách; Cảm ơn GS.TS. Trương Đình Kiệt, TS. Nguyễn Trần Chiến đã đọc và phản biện để cuốn sách sớm hoàn thành kịp thời phục vụ cho công tác đào tạo nhân lực y tế. Lần đầu xuất bản, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, các bạn sinh viên và các độc giả để lần xuất bản sau sách được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương 1. Lược sử nội dung phương pháp nghiên cứu di truyền học người
Chương 2. Nhiễm sắc thể và bệnh học nhiễm sắc thể
Chương 3. Một số kỹ thuật sinh học phân tử ứng dụng trong y học
Chương 4. Bộ gen của người
Chương 5. Di truyền phân tử của các bệnh ở người
Chương 6. Di truyền đơn gen
Chương 7. Di truyền nhóm máu – Sơ sở di truyền của hệ thống kháng nguyên bạch cầu người
Chương 8. Di truyền đa gen và di truyền đa nhân tố ở người
Chương 9. Bất thường bẩm sinh
Chương 10. Di truyền ung thư
Chương 11. Di truyền học quần thể người
Chương 12. Tư vấn di truyền
Tài liệu tham khảo