Đánh giá tình trạng mất răng và nhu cầu phục hình cố định ở người trưởng thành tại Hà Nội năm 2006-2007.

Năm xuất bản: 2007

Số xuất bản: 13

Tác giả: Nguyễn Mạnh Minh – NCS25

Ngày gửi: 01-11-2016 03:46 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 03:46 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 144.97 KB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này