Đánh giá sự thay đổi một số chỉ số lâm sàng và cận lâm sàng trong quá trình lọc máu liên tục ở bệnh nhân có suy đa tạng trong ngoại khoa

Chuyên ngành: Gây mê hồi sức

Tên hướng dẫn: PGS.TS. TRỊNH VĂN ĐỒNG

Tên tác giả: PHAN THÙY CHI §

Ngày gửi: 09-12-2016 09:27 AM

Cập nhật cuối: 28-12-2016 04:40 PM

Upload bởi: Nguyễn Minh Sơn

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


Xem thêm các tài liệu khác