Đánh giá kết quả phẫu thuật nâng khungsụn - tạo hình rãnh sau tai trên bệnh nhân thiểu sản vành tai cấy sụn tạo hình

Chuyên ngành: Tai mũi họng

Tên hướng dẫn: PGS.TS. PHẠM TUẤN CẢNH

Tên tác giả: NGUYỄN THÙY LINH

Ngày gửi: 09-12-2016 09:38 AM

Cập nhật cuối: 28-12-2016 04:40 PM

Upload bởi: Nguyễn Minh Sơn

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này