Đánh giá kết quả của phương pháp chọc hút dịch kết hợp tiêm corticoid nội khớp trong điều trị bệnh thoái hóa khớp gối nguyên phát có phản ứng viêm

Tác giả: Đỗ Thị Lan

Ngày gửi: 10-05-2016 12:53 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 11:08 AM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 2.1 MB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này