Đánh giá kết quả áp dụng kiểu thở PAV+ trong cai thở máy ở bệnh nhân đợt cấp COPD

Chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu

Tên hướng dẫn: TS. BS. Đỗ Ngọc Sơn

Tên tác giả: TRẦN HUYỀN TRANG

Ngày gửi: 19-12-2017 01:53 PM

Cập nhật cuối: 19-12-2017 01:53 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Cai thở máy cho bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trên lâm sàng gặp nhiều khó khăn do đặc trưng hạn chế dòng khí, căng phổi quá ức, tạo bẫy khí và hình thành auto – PEEP. Tình trạng này dễ gây tăng công thở, tăng auto – PEEP nếu mức hỗ trợ không thích hợp.

Hiện nay, trên thế giới có nhiều phương pháp cai thở máy cho bệnh nhân đợt cấp COPD, bao gồm: các thử nghiệm thở tự nhiên (T – piece, CPAP), thông khí hỗ trợ áp lực (PSV), thông khí điều khiển ngắt quãng đồng thì (SIMV)… Trong đó PSV là phương pháp được nhiều người áp dụng do có khả năng bù tốt công thở do ống nội khí quản và mạch máy thở. Tuy nhiên các phương pháp này đều có chung một nhược điểm là mức hỗ trợ không tương xứng với nhu cầu thay đổi liên tục của bệnh nhân, mất đồng thì giữa bệnh nhân và máy thở. Điều này gây nhiều khó khăn trong thực hành lâm sàng [1].