Đánh giá hiệu quả và độc tính trên Thận của hai chế độ liều sử dụng COLISTIN trong điều trị viêm Phổi liên quan thở máy

Chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu

Tên hướng dẫn: PSG.TS ĐẶNG QUỐC TUẤN

Tên tác giả: NGUYỄN BÁ CƯỜNG

Ngày gửi: 19-12-2017 03:33 PM

Cập nhật cuối: 19-12-2017 03:33 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Colistin bắt đầu được đưa vào sử dụng tại bệnh viện Bạch Mai từ năm 2011. Đến tháng 3/2012, Hội đồng Thuốc và Điều trị của bệnh viện đã ban hành hướng dẫn sử dụng thuốc. Theo đó, thông thường bệnh nhân được sử dụng mức liều trung bình từ 4 - 6 triệu đơn vị natri colistimethat (CMS) mỗi ngày (liều được tính theo MIC của Acinetobacter baumannii với colistin là 0,25 µg/ml) [1]. Năm 2012, nghiên cứu của Nguyễn Gia Bình và cộng sự đã chứng minh chế độ liều này đạt hiệu quả cao trên bệnh nhân nhiễm trùng nặng tại khoa Hồi sức tích cực (HSTC). Ngoài ra, nghiên cứu cũng ghi nhận thất bại lâm sàng ở các bệnh nhân phân lập được vi khuẩn có nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) trên 0,38 µg/ml [2].

Đến cuối năm 2014, cơ quan Quản lý Y tế châu Âu đã cập nhật chế độ liều cao colistin với mức liều khuyến cáo trên các bệnh nhân thông thường là 9 triệu đơn vị CMS mỗi ngày. Khuyến cáo này được đưa ra dựa trên những công bố mới về đặc điểm dược động học/dược lực học (PK/PD) của kháng sinh colistin và nguy cơ gia tăng đề kháng thuốc [3]. Một nghiên cứu tiến cứu phân tích hiệu quả và tổn thương của chế độ liều cao này đã được tiến hành tại khoa HSTC vào năm 2015 [4]. So với nghiên cứu năm 2012, nghiên cứu này không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ bệnh nhân đạt hiệu quả điều trị (70,5% so với 67,9%) trong khi, tổn thương trên thận xảy ra với tỷ lệ cao hơn (31,8% so với 21,4%). Tuy nhiên, do 2 nghiên cứu được thực hiện ở các thời điểm cách xa nhau, trên quần thể bệnh nhân có các đặc điểm khác nhau nên không đủ cơ sở để kết luận được chế độ liều nào tối ưu hơn trong thực hành lâm sàng.